http://www.uni-sz.bg

СЕМИНАР

„GREENANIMO” – РЕЗУЛТАТИ И ПЕРСПЕКТИВИ

29.09.2023 – 01.10.2023, комплекс “СТАРОСЕЛ“

 

Програма

29.09.2023

Настаняване в хотела след 15 ч. 16.00

Посещение на ферма за месодайни говеда – проф. Димитър Панайотов 19.00 Вечеря

30.09. 2023

8.00 – 9.00  Закуска

9.00 –  9.10  Откриване на Семинара – Проф. Светлана Георгиева

9.10 – 9.20 Приветствие от Жан Франсоа Хокет – ИНРАЕ,  Франция

9.20 – 9.40 Представяне на резултатите от проекта и Участието в световния конгрес по животновъдни науки EAAP + WAAP + Interbull  Congress 2023 Lyon, France – August 26th / September 1st, 2023 – Проф. Светлана Георгиева

9.40 – 10.25 презентации – СРУК, Шотландия

Using sensors and changes in behavior to detect diseases in calves – Marie Haskell, et al.

CT scanning – new traits –  Nikola Lambe

Predicting EUROP classification from carcass measurements – Holly Nisbet, PHD student.

10.25 – 10.40 Представяне на резултатите по научно направление – КАЧЕСТВО НА МЕСОТО

10.40 – 10.55 Представяне на резултатите по научно направление – БЛАГОПОЛУЧИЕ НА ЖИВОТНИТЕ

10.55 – 11.10 Представяне на резултатите по научно направление – СЪВРЕМЕННИ СИСТЕМИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ

11.10 – 11.25 Представяне на резултатите по научно направление – ЕФЕКТИВНОСТ НА ХРАНЕНЕТО

11.25 – 12.00 Перспективи и разпространение на резултатите – дискусия

12.30 – 13.30  Обяд

13.30 Винен тур

Социални дейности

19.00 Вечеря

22.00-02.00 – дискотека

01.10. 2023

Закуска

11.00 Отпътуване на участниците

Представяне на Проект “GreenAnimo”в 74th СВЕТОВЕН КОНГРЕС ПО ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ

„CLIMATE CHANGE, BIODIVERSITY AND CLOBAL SUSTAINABILITY OF ANIMAL PRODUCTION“

организиран от European Federation of  Animal Science (EAAP), the World Association for Animal production (WAAP) and Interbull.

26.08.-01.09.2023 г. ЛИОН, ФРАНЦИЯ.

 

Учени от Тракийски университет, Стара Загора взеха участие  в 74th световен конгрес по животновъдни науки „CLIMATE CHANGE, BIODIVERSITY AND CLOBAL SUSTAINABILITY OF ANIMAL PRODUCTION“  EAAP 2023, който се проведе на 26.08.-01.09.2023 г. в гр. Лион, Франция.

В специално обособената секция на Проект „GreenАnimo“ 06. „Production of high quality animal products and implementation of new technologies in animal husbandry“, млади и утвърдени учени от Аграрен и Ветеринарно медицински факултет представиха своите изследвания в областта на месодайното животновъдство.

 

Секция “GreenAnimo“ ръководиха  проф. Светлана Георгиева (АФ, ТрУ) и Жан-Франсоа Хокет (старши изследовател в INRAE и президент на Френската асоциация по животновъдство). Проф. Светлана Георгиева (АФ, ТРУ) , координатор на проекта откри сесията с доклад представящ постигнатите резултати от проект „GreenAnimo“ осъществен в партньорство с INRAE, Франция и SRUC, Шотландия.

В секцията бяха представени и дискутирани общо 14 доклада от учени, работещи в 4 те научни  направления на проект  “GreenAnimo“: Качество на месото, Благополучие на животните, Ефективност на храненето и Производствени системи в месодайното преживно животновъдство.

В секция “GreenAnimo“   взеха участие и учени от Institut de l’Elevage, Франция; INRAE, Франция; Университет в Падуа, Италия; Институт по животновъдни науки – Костинброд; Аграрен университет в Атина; Животновъдни науки, Атина, Гърция; Национален университет в Сеул, Катедра по селскостопанска биотехнология; Колеж по земеделие и Науки за живота, Република Корея, Южна Корея; Китайски селскостопански университет, Държавна ключова лаборатория по хранене на животните, Колеж по животновъдни науки и технологии, Пекин, Китай; Западен Тексас A&M университет, Каньон, САЩ; Mootral GmbH, Германия, Обединено кралство, Технически университет в Тексас, САЩ; Университет Члеф, Факултет по природни науки, Алжир и др.

В края на сесията Координатора на проекта Проф. Светлана Георгиева връчи награда за най-добра презентация на млад учен. Наградата беше връчена на гл. ас. д-р Ивелина Недева от Аграрен Факултет на Тракийски университет, Стара Загора.

УЧАСТИЕ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, АФ И ВМФ, В СВЕТОВЕН КОНГРЕС ПО ЖИВОТНОВЪДНИ
НАУКИ – EAAP + WAAP + INTERBULL, 2023, 26.08.-01.09.2023 Г. В ГР. ЛИОН, ФРАНЦИЯ.

 

Учени от проект „Greenanimo“ ще вземат участие в престижния световен конгрес по
животновъдни науки EAAP 2023, който ще се проведе на 26.08.-01.09.2023 г. в гр. Лион,
Франция. Проект „Greenanimo“ има обособена секция на конгреса – 06. Production of high
quality animal products and implementation of new technologies in animal husbandry, с
председател проф. Светлана Георгиева (АФ, ТрУ) и съ-председател Жан-Франсоа Хокет (старши
изследовател в INRAE и президент на Френската асоциация по животновъдство). В секцията ще
бъдат представени 14 доклада и 11 постера. Учените от проект „Greenanimo“ ще представят
резултатите от проекта постигнати чрез съвместното партньорство с INRAE, Франция и SRUC,
Шотландия.
За допълнителна информация: https://eaap2023.org/
 
 
 
Session 06. Production of high quality animal products and implementation of new technologies in animal husbandry Date: Monday 28 August 2023; 8.30 – 13.00 Chair: Georgieva / Hocquette Theatre Session 06

Theatre Session 06

’Greenanimo’ – green future through research
S.Y. Georgieva

PLS-DA analysis on hand-held spectrometer for on-line prediction of beef marbling in slaughterhouses
M. Kombolo, A. Goi, M. Santinello, N. Rampado, S. Atanassova, J. Liu, P. Faure, L. Thoumy, A. Neveu,
D. Andueza, M. De Marchi and J.-F. Hocquette

Application of computed tomography and hyperspectral images for enhanced meat quality evaluation
T. Stoyanchev, I. Penchev, S. Georgieva, A. Daskalova and S. Atanassova

Effect of husbandry factors on marbling deposition 
A. Nicolazo De Barmon, I. Legrand, J. Normand and J.J. Bertron

Effect of birth type on meat quality in Ile-de-France lambs 
E. Achkakanova, I. Penchev and S. Georgieva

Relationships between lamb feed efficiency, rumen volume and carcass quality measured by CT scanning 
N.R. Lambe, A. McLaren, K.A. McLean, J. Gordon and J. Conington

Do biomarkers of residual feed intake in beef cattle remain consistent regardless of feeding level? 
G. Cantalapiedra-Hijar, K. Nedelkov, P. Crosson and M. McGee

Practical application of Observer XT software for behaviour and welfare research in sheep and cattle
N.A. Bozakova and M. Halil

Software tools and technologies used to study animal behaviour-benefits and capabilities of Observer 
M. Halil, N. Bozakova and S. Georgieva

Animal welfare: from research to practice 
I. Veissier, V. Brunet, D. Ledoux and A. De Boyer Des Roches

Effects of warm climatic periods on dairy cow behaviour and welfare in a maritime European climate 
M.J. Haskell, I. Sullivan, M. March and L. Shewbridge-Carter

Behavioural and hormonal effects of intensive sheep farming on milking behaviour in a milking parlour 
I. Nedeva, T. Slavov, V. Radev, S. Georgieva and I. Varlyakov

Combining cattle and sheep in a grassland-based system: which effects for system multiperformance? 
S. Prache, K. Vazeille, B. Sepchat, P. Note, P. Veysset and M. Benoit

Milking temperament and it relation with test day milk yield in Bulgarian Murrah buffaloes 
T. Stepancheva, I. Marinov and Z. Gergovska

Poster Session 06

Introduction of lupins in lamb diets: effects on carcass, meat quality and intramuscular fatty acids
M. Almeida, S. Garcia-Santos, D. Carloto, A. Arantes, J. Lorenzo, J.A. Silva, V. Santos, J. Azevedo, C. Guedes, L. Ferreira and S. Silva

Lipid composition of dromedary camels (Camelus dromedarius) raised in extensive and intensive system
M. Lamraoui, J. Pestana, M. Costa, C. Alfaia, Y. Khelef, N. Sahraoui, A.M. Almeida and J.A.M. Prates

Effective application of UAVS in modern livestock agriculture
T. Petrova, Z. Petrov and M. Marinov

Effects of dietary beet pulp on rumen fermentation, beef quality, and intramuscular adiposity
M. Baik, S.H. Lee and S.Y. Kim

The identification of high-quality Perilla frutescens Tan lamb meat by multi-metabolomics analyses
Y. Yu, B.Y. Zhang, X.Z. Jiang, Y.M. Cui, H.L. Luo and B. Wang

Effect of feeding garlic-citrus supplement on carcass characteristics and fatty acid profile of beef
M.E. Eckhardt, T. Brand, S.A. Salami, B.M. Tas, J.F. Legako, T.E. Lawrence and L.W. Lucherk

Main microclimatic indicators in a milking parlor for dairy cows
D. Dimov, T. Penev, I. Marinov, J. Mitev, T. Miteva and M. Stoynov

Estimation of rib composition and intramuscular fat from DXA or smartphone imaging in crossbred bull
C. Xavier, B. Meunier, I. Morel, Q. Delahaye, Y. Le Cozler, M. Bonnet and S. Lerch

Perception of beef by the Algerian consumer
M. Sadoud and J.F. Hocquette

Effect of intramammary infection on milk protein profile measured at the quarter level in dairy cows
V. Bisutti, D. Giannuzzi, A. Vanzin, A. Toscano, M. Gianesella, S. Pegolo and A. Cecchinato

Antioxidant and anti-hypertensive properties of acid whey from Greek yoghurt
E. Dalaka, A. Vaggeli, G.C. Stefos, I. Palamidi, A. Savvidou, I. Politis and G. Theodorou

WORKSHOP

От 07 до 09 април 2023 г. се проведе партньорска среща и семинар по проект “Greenanimo“ във вила Юстина, област Пловдив.

Събитието беше организирано от Професор д-р Светлана Георгиева, ръководител на проекта, Професор д-р Димитър Панайотов, Декан на Аграрен Факултет и Професор д-р Тодор Стоянчев, Декан на Ветеринарномедицински факултет, Тракийски Университет, Стара Загора.

В партньорската среща на научния екип взеха участие Професор Jean-François Hocquette, ръководител на научния екип от INRA, Франция и Професор Marie Haskell – ръководител на научния екип от SRUC, Шотландия. Присъстваха още Gonzalo Cantalapiedra-Hijar – учен от INRA и Moise Kombolo докторант от INRA.

По време на партньорската среща бяха отчетени резултатите от изпълнението на проект “Greenanimo” и предстоящите за изпълнение задачи, както и участието в Световен конгрес по Животновъдни науки в обособена Секция “Greenanimo“, в гр. Лион, Франция през месец август, 2023 г.

Семинарът за студенти от АФ и ВМФ започна с посещение на ферма за отглеждане на месодайни кози,  от порода Боер.

На втория ден беше проведена научна сесия с презентации в 4-те основни научни направления: Качество на месо, Благополучие на животните, Eфективност на  хранене и Производствени системи за отглеждане на преживни животни с лектори от Франция, Шотландия и България.

Студентите участваха в практически занятия, като определяха качество на месото при преживни животни със съвременни средства и използваха софтуер Observer XT за определяне на благополучието на животните.

След приключване на Workshopa се проведе официална церемония по връчване на сертификати на участниците в семинара. Сертификатите на студентите бяха връчени от Jean-François Hocquette (INRA)  и Marie Haskell (SRUC).

 

На 07- 09.04. 2023 г. ще се проведе Workshop по Проект „Greenanimo“

 

 

 

На 22.11.2022 г. бе проведено обучение на студенти от 2-ри курс по специалност ветеринарна медицина на тема „Обогатяване на методите за изследване в патоетологията. Софтуер за изследване отклоненията в поведението Observer XT“. Обучението е на база изготвен допълнителен модул по научно направление „Благополучие на животните“ към международен проект „Greenanimo“ с лектор гл.ас. д-р Мехмед Халил. На 14.12.22 г., в заседателната зала на ректората към ТрУ, официално бяха връчени сертификатите на 41 студенти от проф. Светлана Георгиева, ръководител на проекта.​

 Проведе се Международна специализация по проект „GREENANIMO”  в Практическата база на SRUC- Easter Bush Campus, област Единбург, Великобритания.

 

Учени от Тракийски университет – Доц. д-р Надя Бозакова, гл. ас. д-р Мехмед Халил и ас. д-р Ивелина Недева, през периода  3 – 16 07. 2022, осъществиха специализация на тема „Практическа оценка на благополучието на овце и работа с OBSERVER – XT” в практическата база на SRUC – Easter Bush Campus, област Единбург, Великобритания.

Специализацията e част от Дейност 1 (Online обучения, заявени и организирани от учени от Тракийски Университет, с лектори – учени от INRAE и SRUC), Работен Пакет 2 (Трансфер на знания и изграждане на мрежи за интердисциплинарни изследвания и решаване на важни проблеми в областта), на Проект “GREENANIMO”. Планирането и организацията на дейността е извършено от ръководителя на направление „Благополучие на животните – Animal welfare” към Проекта – доц. Надя Бозакова и е съгласувана с ръководител на проекта– проф. Светлана Георгиева и проф. Мари Хаскeл от SRUC.

Обсъдени са и  евентуални визити на партньорите от SRUC в България, в Тракийски университет – Стара Загора, за бъдещи съвместни научни разработки и участия в международни научни проекти, с насоченост – благополучието на животните.

Доц. д-р Надя Бозакова, гл. ас. д-р Мехмед Халил и ас. д-р Ивелина Недева теоретически и практически усвоиха основните функции на Observer XT,  създадоха много приятелски научни връзки с професори и докторанти от SRUC, разпространиха основните идеи и цели на проекта GREENANIMO, донесоха много видеозаписи с поведение на овце и говеда. Учените придобиха  знания и умения за работа с Observer XT и информация за различни методи, устройства и техника за оценка на благополучието на овце, популяризираха идеите на проект GREENANIMO и научните изследванията във връзка с него, касаещи благополучието на овце и говеда.

Установиха важни контакти за бъдещи съвместни научни проекти с колеги от SRUC и от изследователските центрове, които посетихме, възникнаха нови идеи за изследвания в областта на поведението и благополучието на животните.

Доц. д-р Надя Бозакова изказва специалната си благодарност към проф. Мари Хаскал от SRUC, която лично организира и активно съдейства за осъществяването на тази специализация, както и на нейните асистенти: д-р Lucy Oldham (Луси Олдам) и Michelle Reeves (Мишел Рийвс) от SRUC!

Проект “Greenanimo” на Тракийски университет участва в БАТА АГРО 2022

 

Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО е най-големият форум в България за представяне на земеделска техника и всичко за селското стопанство. Организира се от 2010 год. и участие взимат над 180 фирми, печелейки доверието на хилядите земеделски производители и посетители с добра организация и разнообразие на представените експонати.
На изложението БАТА АГРО – 2022 беше представен и проекта „GREENANIMO” на щанда на Аграрен факултет към Тракийски университет – Стара Загора. По време на изложението посетителите имаха възможността да се запознаят с основните цели на проекта, възможността да участват в иновативни обученията по проекта или да направят връзка с други участници в проекта. Интерес проявиха фирми работещи в областта на месодайното животновъдство, както и частни лица отглеждащи едри и/или дребни преживни животни.

Работна среща на 26.05.2022 г. с Jean-François Hocquette, INRAE

 

На 26.05. 2022 г. се проведе среща между учени от Тракийски университет и Проф. Jean-François Hocquette, INRAE, с цел дискусии по  проект Greenanimo.

Дневен ред.

Дискусия за мобилности във Франция

Дискусия за обучителните курсове за студенти и фермери, свързани с качество на месо.

Дискусия за анкетата, свързана с изкуствено месо.

Дискусия за работата по програмата.

Проф. Стоянчев и Jean-François Hocquette обсъдиха възможността да се съчетае посещението в INRAE с посещението на годишната изложба на животни в Клермон-Феран през първата седмица на ноември 2022. Може да се организира 2 дни посещение на изложбата и 3 дни посещение в INRAE. Jean-François Hocquette предложи да се изпрати докторант от INRAE в края на октомври или началото на ноември, който да покаже в кланица методите за класификация на трупове по време на обучителните курсове за студенти и фермери.Той заяви, че се интересува от провеждане на анкета за възприемането на изкуствено месо в България. Също така предложи да се организира сесия за Greenanimo като част от 74th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP)  в Лион от 26.08 до 1.09.2023 г. , на която да се представят съвместните резултати от проекта.

Научна конференция с международно участие „Аграрни науки и бизнес“

 

Днес на 26 май, Аграрен факултет при Тракийски университет, Стара Загора провежда своята научна конференция.

Научен форум, който в продължение на повече от десетилетие традиционно разглежда проблемите на аграрната наука, екологията и бизнеса…“ .

Конференцията беше открита с пленарен доклад на проф. Jean-François Hocquette, INRAE .

Уважаеми дами и господа,

от името на Организационния комитет имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в Научна конференция с международно участие „Аграрни науки и бизнес“, организирана от Аграрен факултет при Тракийски университет, Стара Загора, която ще се проведе на 26-27 май 2022 г. в СПА комплекс „Калиста“, Старозагорски минерални бани, България.

 

Покана

АГРА 2022

 

Международна селскостопанска изложба се проведе на 09-13.03.2022 г. в Международен Панаир Пловдив – International Fair Plovdiv.

 

Международната селскостопанска изложба АГРА обхваща всички направления и сектори на селското стопанство – наука, практика, технологии, техника, продукти, услуги. Представя най-доброто от постиженията на науката и бизнеса и най-полезното за фермерите и специалистите. Изложбата се утвърди като портал на иновации за селското стопанство в Югоизточна Европа и форум за успешни делови проекти.

30-ото издание на АГРА отново се организира под егидата на Министерството на земеделието,  храните и горите.

Проект „Greenanimo“ бе представен чрез банер, и рекламни брошури за целия проект, и отделните научни направления.

„Единни стандарти в качеството на месото от кланичните трупове до консуматора“

 

Кръгла маса проведена на 7 октомври 2021
Цел: Създаване на система от единни стандарти за проследимост и качество на кланични трупове и разфасовки от месодайни породи говеда и овце в България.

Дискусията по проблемите се проведе около темата: „Интегриран подход за повишаване на качеството на месото от български месодайни говеда и овце“, представени от проф. Светлана Георгиева и проф. Тодор Стоянчев (от Тракийски Университет, Стара Загора, България).